HIỀN NGUYỄN SHOP

Loại khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp
Địa chỉ: 64 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84) 3821 6457
Fax: (84) 3914 1724

Hiền Nguyễn Shop chuyên mua bán thiết bị phụ tùng khí nén, Thủy lực điện động và thiết bị nhiệt

Các dự án đã triển khai